Seksuelle overgrep

Redd Barna har lagd ulike undervisningsopplegg om seksuelle overgrep.

Dette er et nytt undervisningsopplegget, passer for 5.-7.trinn og varer i to skoletimer. Det består av to filmer og et samtaleverktøy med informasjon om forberedelser og etterarbeid,  forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan man kan møte og følge opp barn som forteller om overgrep. Last ned undervisningsopplegget her.

Dette er også et nytt undervisningsopplegg som lanseres i november. Det består av tegnefilmer for barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Tegnefilmene har Bivrost Film lagd i samarbeid med NRK Super og Redd Barna og de passer for aldersgruppen 6 – 8+ år. Redd Barna har også laget et veiledningshefte knyttet til filmene, med forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep. Veiledningsmateriellet er rettet mot lærere på 2.-3. trinn, men kan også være nyttige verktøy for foreldre og barnehageansatte. For veiledninger og mer info, klikk her.

For flere tips til hvordan du kan jobbe med disse temaene i skolen, klikk her: Undervisningstips – tema incest og overgrep

Reklamer

FN – undervisningsopplegg

Solaris har utviklet et gratis undervisningsopplegg om FN-dagen som passer for 1.–7. trinn.

Undervisningsopplegget er delt inn i 1.-4. og 5.-7. trinn.
1.-4. trinn: Gjennom dette opplegget vil elevene få erfare hvorfor vi trenger FN og hvordan det krever at medlemslandene samarbeider.

5.-7.trinn: Gjennom dette opplegget vil elevene få lære om de viktigste temaene FN arbeider med, og de lærer hva FN-dagen er.

sirkel barn

 

Undervisningtips – tema incest og overgrep

Det er opp til hver enkelt skole om de ønsker å undervise om incest, seksuelle overgrep og vold mot barn. Dette er temaer som kan være veldig vanskelig å snakke med elevene om, men det er viktig å snakke med barn om dette og å lære dem om hva som er lov og hva som ikke er lov. Under har jeg samlet noen filmer som kan være fine utgangspunkt for en samtale og ulike veiledninger, undervisninsopplegg og tips til hvordan du kan snakke med elevene om dette temaene:

 • Har du en vond hemmelighet: Dette er en informasjonsvideo om overgrep mot barn. Den passer både i barnehage og skole. Budskapet er at det finnes både gode og vonde hemmeligheter og den forklarer hva en vond hemmelighet kan være. Filmen sier at ingen skal behøve å bære de vonde hemmelighetene alene. Filmen er laget av psykologistudentene Silje Segadal Fluge og Trine Skeistrand Kjoberg.
 • Incestsenteret i Vestfold bruker dette undervisningsopplegg når de er rundt og underviser i skolene.
 • Stine Sofies Stiftelse har lagd en video som viser hvordan man kan snakke med barn om seksuelle overgrep. I tillegg har Stine-Sofies stiftelse utviklet noe de kaller ”Barnehagepakken” – denne er ment å være et verktøy for å gjøre barn kompetente til å si ifra om vonde og vanskelige opplevelser.
 • Jeg vil vite har fine nettsider med tips til hvordan man kan snakke med barn om overgrep.
 • Jeg vil vite har lagd en veiledning for hvordan man kan snakke med barn om vold og overgrep.
 • Redd Barna har gode veiledninger til hvordan man kan jobbe i forhold til seksuelle overgrep mot barn.

Vennskap – korte filmer

Under kommer noen korte filmer\serier som er fine å bruke i undervisningen når dere jobber med temaet VENNSKAP:

 • Amnesty international har en kort film hvor elever snakker om hva venner og vennskap betyr.
 • Min venn Marlon ligger på nrksuper. Denne serien handler om tre 8-år gamle gutter og tar for seg tema som: utfordringer med å få vennskap til å fungere, posisjonering, respekt og integritet.
 • nordeniskolen har flere korte filmer om vennskap og kjærlighet.
 • Sann er jeg, og sånn er det ligger også på nrksuper. Dette er en norsk serie som handler om elever som har noen ekstra utfordringer i hverdagen.
 • The snowman. Dette er en søt film som handler om en gutt og hans vennskap med en snømann.
 • Vennskap mot mobbing. Denne er produsert for Utdanningsdirektoratet/Manifest mot mobbing 2011-2014.
 • Voksne skaper vennskap-sammen, denne er produsert av Small Films for Utdanningsdirektoratet.
 • Være venner Dette er en svensk dramaserie som handler om ulike hverdagsproblemer som elevene kan kjenne seg igjen i.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

 

 

FN – undervisningstips

Her kommer ulike tips, som er fine å bruke i undervisningen, i forbindelse med FN-dagen 24.oktober:

sirkel barn

FN-dagen

Her kommer tips til ulike sanger som kan brukes i forbindelse med FN-dagen 24.oktober:

sirkel barn

Forsøk i naturfag

Elevene lærer mye gjennom erfaring, undring og utprøving. I løpet av året skal jeg veilede dem gjennom en rekke forsøk i naturfag. Jeg skal prøve å få til ett til to forsøk for hvert tema og kommer til å legge ut de fleste her på bloggen. Årets første tema i naturfag er MILJØET, og første forsøk ble RENS VANNET (dette forsøket fant jeg i lærerveiledningen til Spire Naturfag Rød).

Elevene ble satt i grupper og hver gruppe fikk utdelt en boks med vann. Denne boksen skulle forestille et hav eller en innsjø.

Deretter snakket vi om hva som er med og forurenser i havet. Elevene kom med forslag som papir, glass, metall, plastikk og fikk små hint før de greide å tenke på olje. Deretter skulle de være med å forsøple sitt eget hav. Elevene rev opp papir, klipte et sugerør i små biter og helte i litt matolje. Deretter rørte de godt rundt.

Neste steg var å gi elevene  i oppdrag å være med på å rense vannet, de skulle gjøre det så rent som mulig. Elevene fikk ulike hjelpemidler: plastskjeer, plastgaffel, filter, bomull og papir.

Deretter ble det felles oppsummering: Hva var lettest å filtrere ut? Hva var vanskeligst? Hvilke hjelpemidler var lurt å bruke på de ulike søppeltingene? Var det noe som var vanskelig å rense ut fra vannet?

Så overførte vi forsøket til virkeligheten: Hvordan er det å skulle rense store forurensende områder i havet? Hvordan påvirker forurensingen dyrelivet i havet?

Og til slutt: Hva har vi lært av dette forsøket?

Vi avsluttet med at elevene skrev/fylte inn en rapport fra forsøket.

Dette ble et veldig lærerikt forsøk og de fleste satt igjen med læring om at det er lurt å kildesortere søppelet og at det ikke skal kastet i naturen.